harmonized standards, engineering

EN ISO 28927-1 Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 1. daļa: Vertikālās un zem lenķa darbojošās slīpmašīnas ar slīpripu (ISO 28927-1:2009) Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 1: Angle and vertical grinders Инструменты ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки распространения вибрации. Часть 1. Угловые и вертикальные шлифовальные машины

EN ISO 28927-10 Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 10. daļa: Rotējošās triecienurbjmašīnas, āmuri un drupinātāji (ISO 28927-10:2011) Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 10: Percussive drills, hammers and breakers Инструменты ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки распространения вибрации. Часть 10. Ударно-поворотные машины, молотки и дробилки

EN ISO 28927-11 Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 11. daļa: Akmens drupinātāji Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 11: Stone hammers Инструменты ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки распространения вибрации. Часть 11. Камнедробилки

EN ISO 28927-12 Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 12. daļa: Rokas slīpripas Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 12: Die grinders Инструменты ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки распространения вибрации. Часть 12. Инструментальные шлифовальные машины

EN ISO 28927-2 Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 2. daļa: Uzgriežņu atslēgas, muciņtipa atslēgas un skrūvgrieži Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 2: Wrenches, nutrunners and screwdrivers Инструменты ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки распространения вибрации. Часть 2. Гаечные ключи, гайковерты и отвертки

EN ISO 28927-3 Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 3. daļa: Pulēšanas ripas un rotācijas, orbitālās un nenoteikti orbitālās slīpmašīnas Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 3: Polishers and rotary, orbital and random orbital sanders Инструменты ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки распространения вибрации. Часть 3. Полировальные машины и вальцовые полировальные станки, орбитальные и эксцентриковые шлифовальные машины

EN ISO 28927-4 Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 4. daļa: Taisnās slīpmašīnas Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 4: Straight grinders (Инструменты ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки распространения вибрации. Часть 4. Прямые шлифовальные машины

EN ISO 28927-5 Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 5. daļa: Urbjmašīnas un trieciena urbjmašīnas Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 5: Drills and impact drills Инструменты ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки распространения вибрации. Часть 5. Сверла и ударные дрели

EN ISO 28927-6 Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 6. daļa: Blietētāji Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 6: Rammers Инструменты ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки распространения вибрации. Часть 6. Трамбовки

EN ISO 28927-7 Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 7. daļa: Izcirtēji un šķēres Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 7: Nibblers and shears Инструменты ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки распространения вибрации. Часть 7. Ножницы и вырубные ножницы

EN ISO 28927-8 Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 8. daļa: Zāģi, pulēšanas un vīlēšanas mašīnas ar turp-atpakaļ kustību un zāģi ar svārstošu vai rotējošu kustību Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 8: Saws, polishing and filing machines with reciprocating action and saws with oscillating or rotating action Инструменты ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки распространения вибрации. Часть 8. Пилы, полировальные машины и опиловочные станки возвратно-поступательного действия и малогабаритные пилы колебательного или вращательного действия

EN ISO 28927-9 Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 9. daļa: Atslāņošanas āmuri un adatveida noņēmēji Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 9: Scaling hammers and needle scalers Инструменты ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки распространения вибрации. Часть 9. Зубильные и пучковые зачистные молотки

EN 30326-1 Mehāniskā vibrācija - Laboratorijas metodes transportlīdzekļu sēdekļu vibrācijas noteikšanai - 1.daļa: Pamatjēdzieni Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration - Part 1: Basic requirements Вибрация механическая. Лабораторный метод оценки вибрации сидений транспортных средств. Часть 1. Основные требования

EN 30326-1 Mehāniskā vibrācija. Laboratorijas metodes transportlīdzekļu sēdekļu vibrācijas noteikšanai. 1. daļa: Pamatjēdzieni. 1. grozījums Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration - Part 1: Basic requirements Вибрация механическая. Лабораторный метод оценки вибрации сидений транспортных средств. Часть 1. Основные требования

EN 30326-1 Mehāniskā vibrācija. Laboratorijas metodes transportlīdzekļu sēdekļu vibrācijas noteikšanai. 1. daļa: Pamatjēdzieni. 2. grozīgums Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration - Part 1: Basic requirements Вибрация механическая. Лабораторный метод оценки вибрации сидений транспортных средств. Часть 1. Основные требования

EN 50223 Stacionāras elektrostatiskās sietspiedes iekārtas darbam ar aizdedzināmu floka materiālu. Drošuma prasības Stationary electrostatic application equipment for ignitable flock material - Safety requirements Применение стационарного оборудования электростатического действия для легковоспламеняемого материала из короткого волокна (флока). Требования безопасности

EN 50348 Stacionāras elektrostatiskās iekārtas darbam ar neaizdedzināmiem šķidriem pārklājuma materiāliem. Drošuma prasības Stationary electrostatic application equipment for non-ignitable liquid coating material - Safety requirements

EN 50580 Ar elektromotoru darbināmu rokas darbarīku drošums. Īpašās prasības izsmidzinātājiem Safety of hand-held electric motor operated tools -Particular requirements for spray guns Безопасность ручных электрических инструментов. Дополнительные требования к распылителям

EN 60204-1:2006 Mašīnu drošums. Mašīnu elektroaprīkojums. 1.daļa: Vispārīgās prasības EN 60204-1:2006 Safety of machinery - Electrical equipment of machines -- Part 1: General requirements IEC 60204-1:2005 (Modified) Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования

EN 60204-11 Mašīnu drošība - Mašīnu elektroaprīkojums - 11.daļa: Prasības augstsprieguma ierīcēm, kuru spriegums maiņstrāvai pārsniedz 1000 V un līdzstrāvai 1500 V, bet nepārsniedz 36 kV Safety of machinery - Electrical equipment of machines -- Part 11: Requirements for HV equipment for voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36 kV IEC 60204-11:2000 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 11. Требование к оборудованию с напряжением свыше 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока, но не превышающим 36 кВ

EN 60204-32 Mašīnu drošums. Mašīnu elektroaprīkojums. 32. daļa: Prasības cēlējmehānismu aprīkojumam (IEC 60204-32:2008) Safety of machinery - Electrical equipment of machines -- Part 32: Requirements for hoisting machines IEC 60204-32:2008 Безопасность машинного оборудования – Электрооборудование машин – Часть 32: Требования к грузоподъемным машинам.

EN 60204-33 Mašīnu drošums. Mašīnu elektroaprīkojums. 33. daļa: Prasības pusvadītāju ražošanas iekārtām (IEC 60204-33:2009, modificēts) Safety of machinery - Electrical equipment of machines -- Part 33: Requirements for semiconductor fabrication equipment IEC 60204-33:2009 (Modified) Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 33. Требования к оборудованию для производства полупроводников

EN 60335-1 Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 1. daļa: Vispārīgās prasības (IEC 60335-1:2010, modificēts) Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 1: General requirements IEC 60335-1:2010 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 1. Общие требования

EN 60335-2-36 Mājsaimniecībai un citiem mērķiem paredzēto elektroierīču drošība - 2-36.daļa: Īpašas prasības komerciāli izmantojamām elektriskām ēdiena gatavošanas plītīm, krāsnīm, vārīšanas virsmām un šo virsmu eleme Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-36: Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements IEC 60335-2-36:2002 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-36. Дополнительные требования к электрическим кухонным плитам, духовкам, конфоркам и нагревательным элементам для предприятий общественного питания

EN 60335-2-37 Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces. Drošība. 2-37. daļa: Īpašas prasības komerciāli izmantojamām elektriskajām dziļajām tauku pannām Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-37: Particular requirements for commercial electric deep fat fryers IEC 60335-2-37:2002 Приборы электрические бытового и аналогичного назначения. Безопасность. Часть 2-37. Частные требования к фритюрницам для пищеблоков

EN 60335-2-42 Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzēto elektroierīču drošība - 2-42.daļa: Īpašas prasības komerciāli lietojamām elektriskām pastiprinātās konvekcijas krāsnīm, tvaika katliem un tvaika konvekcijas krāsnīm Household and similar electrical appliances - Safety  Part 2-42: Particular requirements for commercial electric forced convection ovens, steam cookers and steam-convection ovens Безопасность электрических приборов бытового и аналогичного назначения. Часть 42. Частные требования к электропечам с принудительной конвекцией для пищеблоков

EN 60335-2-47 Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzēto elektroierīču drošība - 2-47.daļa: Īpašas prasības komerciāli lietojamiem elektriskiem vārāmiem katliem Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-47: Particular requirements for commercial electric boiling pans IEC 60335-2-47:2002 Безопасность электрических приборов бытовогои аналогичного назначения. Часть 47. Частные требования к электрическим варочным котлам для пищеблоков

EN 60335-2-48 Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzēto elektroierīču drošība - 2-48.daļa: Īpašas prasības komerciāli izmantojamiem elektriskiem griliem un tosteriem Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-48: Particular requirements for commercial electric grillers and toasters Безопасность электрических приборов бытового и аналогичного назначения. Часть 48. Частные требования к электрическим тостерам и грилямдля пищеблоков

EN 60335-2-49 Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces. Drošums. 2-49. daļa: Īpašās prasības komerciāli izmantojamiem elektroaparātiem ēdiena un trauku saglabāšanai siltā stāvoklī (IEC 60335-2-49:2002) Household and similar electrical appliances - Safety -Part 2-49: Particular requirements for commercial electric appliances for keeping food and crockery warm IEC 60335-2-49:2002 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-49. Дополнительные требования к электрическим жарочным шкафам для предприятий общественного питания

EN 60335-2-65 Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošība. 2-65. daļa: Īpašas prasības gaisa attīrīšanas ierīcēm (IEC 60335-2-65:2002/A1:2008) Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances Безопасность электрических приборов бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Частные требования для воздухоочистителей

EN 60335-2-67 Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces. Drošums. 2-67. daļa: Īpašās prasības komerciāli izmantojamām grīdas kopšanas un grīdas tīrīšanas mašīnām (IEC 60335-2-67:2002 + A1:2005, modificēts) Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-67: Particular requirements for floor treatment and floor cleaning machines for commercial use Безопасность электрических приборов бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Частные требования для установок по обработке и очистке полов для промышленного и коммерческого использования

EN 60335-2-68 Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces. Drošums. 2-68. daļa: Īpašās prasības komerciāli izmantojamiem aerosolus smidzinošiem aparātiem Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-68: Particular requirements for spray extraction machines for commercial use Безопасность электрических приборов бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Частные требования для распылительных экстракционных приспособлений для промышленного и коммерческого назначения

EN 60335-2-69 Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces. Drošums. 2-69. daļa: Īpašās prasības komerciāli izmantojamiem sausās un mitrās tīrīšanas putekļsūcējiem, ieskaitot elektrosuku Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-69: Particular requirements for wet and dry vacuum cleaners, including power brush, for commercial use Электроприборы бытового и аналогичного назначения. Безопасность. Часть 2. Частные требования к пылесосам для мокрой и сухой чистки, включая механические щетки, промышленного и торгового назначения

EN 60335-2-72 Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces. Drošums. 2-72. daļa: Īpašās prasības komerciāli izmantojamām automātiskajām grīdas kopšanas mašīnām Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-72: Particular requirements for automatic machines for floor treatment for commercial use БЫТОВЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ БЕЗОПАСНОСТЬ Часть 2-72 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАШИНАМ КОММЕРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЛА С ТЯГОВЫМ ДВИЖИТЕЛЕМ ИЛИ БЕЗ НЕГО

EN 60335-2-77 Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīču drošums. 2-77. daļa: Īpašās prasības no elektrotīkla darbināmām no aizmugures ejot vadāmām zālienu pļaujmašīnām Safety of household and similar appliances -- Part 2-77: Particular requirements for pedestrian-controlled walk-behind electrically powered lawn mowers Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к управляемым вручную газонокосилкам и методы испытаний

EN 60335-2-79 Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces. Drošums. 2-79. daļa: Īpašās prasības augstspiediena tīrītājiem un tvaiktīrītājiem Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-79: Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners Безопасность бытовых и аналогичных электроприборов. Часть 2. Частные требования для очистителей высокого давления и пароочистителей для промышленного применения в службе быта

EN 60745-1 Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 1. daļa: Vispārīgās prasības Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 1: General requirements Инструменты ручные электромеханические. Безопасность. Часть 1. Общие требования

EN 60745-1 Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 1. daļa: Vispārīgās prasības Hand-held motor-operated electric tools - Safety --Part 1: General requirements Инструменты ручные электромеханические. Безопасность. Часть 1. Общие требования

EN 60745-2-1 Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-1. daļa: Īpašās prasības urbjmašīnām un trieciena urbjmašīnām Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-1: Particular requirements for drills and impact drills Машины ручные электрические. Безопасность Часть 2-1. Частные требования к сверлильным и ударным сверлильным машинам.

EN 60745-2-11 Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-11. daļa: Īpašās prasības turpatpakaļkustības zāģiem (figūrzāģiem un zobenzāģiem) Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-11: Particular requirements for reciprocating saws (jig and sabre saws) Инструменты ручные электромеханические. Безопасность. Часть 2-11. Дополнительные требования к ножовочным станкам (ножовочным пилам, ножовкам)

EN 60745-2-12: Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-12. daļa: Īpašās prasības betonmasas vibratoriem Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-12: Particular requirements for concrete vibrators Инструменты ручные электромеханические. Безопасность. Часть 2-12. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетона

EN 60745-2-13 Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-13. daļa: Īpašās prasības ķēdes zāģiem Hand-held motor-operated electric tools - Safety -Part 2-13: Particular requirements for chain saws Безопасность портативного электроинструмента с двигателем. Часть 2. Частные требования к цепным пилам

EN 60745-2-14 Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-14. daļa: Īpašās prasības ēvelmašīnām Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-14: Particular requirements for planers Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Частные требования к рубанкам

EN 60745-2-14 Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-14. daļa: Īpašās prasības ēvelmašīnām Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-14: Particular requirements for planers Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Частные требования к рубанкам

EN 60745-2-15 Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-15. daļa: Īpašās prasības dzīvžogu šķērēm Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-15: Particular requirements for hedge trimmers Инструменты ручные электромеханические. Безопасность. Часть 2-15. Дополнительные требования к шпалерным ножницам

EN 60745-2-16 Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-16. daļa: Īpašās prasības skavotājiem Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-16: Particular requirements for tackers Безопасность инструментов ручных электромеханических. Часть 2. Дополнительные требования к закрепочным инструментам

EN 60745-2-17 Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-17. daļa: Īpašās prasības fasonfrēzēšanas instrumentiem un malu apgriešanas instrumentiem Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-17: Particular requirements for routers and trimmers Безопасность портативного электроинструментас двигателем. Часть 2. Частные требования к ручным фасонно-фрезерным станкам и машинам для обрезки заусенцев

EN 60745-2-18 Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-18. daļa: Īpašās prasības stīpotājiem Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-18: Particular requirements for strapping tools Инструменты ручные электромеханические. Безопасность. Часть 2-18. Дополнительные требования к инструментам для обвязки

EN 60745-2-19 Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-19. daļa: Īpašās prasības gropēvelēm Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-19: Particular requirements for jointers Инструменты ручные электромеханические. Безопасность. Часть 2-19. Дополнительные требования к фуганкам

EN 60745-2-19 Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-19. daļa: Īpašās prasības gropēvelēm Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-19: Particular requirements for jointers Инструменты ручные электромеханические. Безопасность. Часть 2-19. Дополнительные требования к фуганкам

EN 60745-2-2 Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-2. daļa: Īpašās prasības skrūvgriežiem un trieciendarbības uzgriežņu atslēgām Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-2: Particular requirements for screwdrivers and impact wrenches Электроинструменты ручные с приводом от двигателя. Безопасность. Часть 2-2. Частные требования к отверткам и гаечным ключам

EN 60745-2-20 Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-20. daļa: Īpašās prasības lentzāģiem Hand-held motor-operated electric tools - Safety -Part 2-20: Particular requirements for band saws Инструменты ручные электромеханические. Безопасность. Часть 2-20. Дополнительные требования к ленточным пилам

EN 60745-2-21 Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošība. 2-21. daļa: Īpašās prasības notekūdeņu cauruļu tīrītājiem Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-21: Particular requirements for drain cleaners Инструменты ручные электромеханические. Безопасность. Часть 2-21. Дополнительные требования к дренажным очистителям

EN 60745-2-22 Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-22. daļa: Īpašās prasības atgriešanas mašīnām Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-22: Particular requirements for cut-off machines Инструменты ручные электромеханические. Безопасность. Часть 2-22. Дополнительные требования к отрезным станкам

EN 60745-2-3 Ar elektromotoru darbināmie rokas darbarīki. Drošums. 2-3. daļa: Īpašās prasības slīpēšanas, asināšanas un diskveida pulēšanas mašīnām Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-3: Particular requirements for grinders, polishers and disk-type sanders Безопасность портативного электроинструмента с двигателем. Часть 2. Частные требования к шлифовальным, полировальным станкам и шлифовальным станкам дискового типа

EN 60745-2-4 Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-4. daļa: Īpašās prasības rokas slīpmašīnām un pulētājiem, izņemot diska tipa rīkus Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-4: Particular requirements for sanders and polishers other than disk type Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-4. Частные требования к плоскошлифовальным и ленточно-шлифовальным машинам

EN 60745-2-5 Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-5. daļa: Īpašās prasības ripzāģiem Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-5: Particular requirements for circular saws Машины ручные электрические Безопасность. Часть 2-5. Частные требования для дисковых пил

EN 60745-2-6 Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-6. daļa: Īpašās prasības āmuriem Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-6: Particular requirements for hammers Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя Часть 2-6. Частные требования к молоткам

EN 60745-2-8 Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-8. daļa: Īpašās prasības metāla šķērēm un figurālās izgriešanas šķērēm Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shears and nibblers Безопасность портативного электроинструмента с двигателем. Часть 2. Частные требования к ножницам для листового металла

EN 60745-2-9 Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-9. daļa: Īpašās prasības vītņgriežiem Hand-held motor-operated electric tools - Safety Part 2-9: Particular requirements for tappers Инструменты ручные электромеханические. Безопасность. Часть 2-9. Дополнительные требования к приспособлениям для нарезания резьбы метчиком

EN 61029-1 Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 1. daļa: Vispārīgās prasības Безопасность переносных электрических инструментов с приводом от электродвигателя. Часть 1. Общие положения

EN 61029-1 Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 1. daļa: Vispārīgās prasības Безопасность переносных электрических инструментов с приводом от электродвигателя. Часть 1. Общие положения

EN 61029-2-1 Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 2-1. daļa: Īpašās prasības ripzāģmašīnām Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-1: Particular requirements for circular saw benches Безопасность переносных электрических инструментов с приводом от электродвигателя. Часть 2. Дополнительные требования к циркулярным пилам

EN 61029-2-10 Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 2-10. daļa: Īpašās prasības griežripām Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-10: Particular requirements for cutting-off grinders Безопасность машин переносных электрических. Часть 2-10. Дополнительные требования к настольным обрезным станкам.

EN 61029-2-11 Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 2-11. daļa: Īpašās prasības kombinētajiem lenķzāģiem Safety of transportable motor-operated electric tools Part 2-11: Particular requirements for combined mitre and bench saws Безопасность переносных электрических инструментов с приводом от электродвигателя. Часть 2-11. Дополнительные требования к верстачным пилам для обрезания под углом

EN 61029-2-12 Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 2-12. daļa: Īpašās prasības vītnes iegriešanas mašīnām Safety of transportable motor-operated electric tools Part 2-12: Particular requirements for threading machines Безопасность переносных электрических инструментов с приводом от электродвигателя. Часть 2-12. Дополнительные требования к резьбонарезным станкам. 

EN 61029-2-3 Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 2-3. daļa: Īpašās prasības ēvelēm un biezumēvelēm Safety of transportable motor-operated electric tools Part 2-3: Particular requirements for planers and thicknessers Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний строгальных и рейсмусовых машин 

EN 61029-2-4 Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 2-4. daļa: Īpašās prasības galda slīpmašīnām Safety of transportable motor-operated electric tools Part 2-4: Particular requirements for bench grinders Безопасность переносных электрических инструментов с приводом от электродвигателя. Часть 2-4. Дополнительные требования к настольным шлифовальным станкам

EN 61029-2-6 Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 2-6. daļa: Īpašās prasības urbjmašīnām ar dimanta urbjiem un ūdens padevi Safety of transportable motor-operated electric tools Part 2-6: Particular requirements for diamond drills with water supply IEC 61029-2-6:1993 (Modified) Безопасность переносных электрических инструментов с приводом от электродвигателя. Часть 2-6. Дополнительные требования к алмазным бурам с водоподачей

EN 61029-2-8 Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 2-8. daļa: Īpašās prasības vienvārpstas vertikālajām galda frēzmašīnām Safety of transportable motor-operated electric tools Part 2-8: Particular requirements for single spindle vertical moulders Безопасность переносных электрическ ихинструментов с приводом от электродвигателя. Часть 2-8. Дополнительные требования к одношпиндельным вертикальным фрезам

EN 61029-2-9 Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 2-9. daļa: Īpašās prasības lenķzāģiem Safety of transportable motor-operated electric tools Part 2-9: Particular requirements for mitre saws Безопасность переносных электрических инструментов с приводом от электродвигателя. Часть 2-9. Дополнительные требования к пилам для обрезания под углом

EN 61310-1 Mašīnu drošums. Indikācija, marķējums un darbināšana. 1. daļa: Prasības vizuālajiem, akustiskajiem un taktilajiem signāliem Safety of machinery - Indication, marking and actuation Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals Безопасностьмашин. Индикация, маркировка и приведение в действие. 1: Требования к визуальным, акустическим и тактильными сигналами.

EN 61310-2 Mašīnu drošums. Indikācija, marķējums un darbināšana. 2. daļa: Prasības marķējumam Safety of machinery - Indication, marking and actuation Part 2: Requirements for marking Безопасность машин - Индикация, маркировка и приведениевдействие - Часть 2: Требования к маркировке. 

EN 61310-3 Mašīnu drošums. Indikācija, marķējums un darbināšana. 3. daļa: Prasības manuālo vadības ierīču izvietojumam un darbībai Safety of machinery - Indication, marking and actuation Part 3: Requirements for the location and operation of actuators Безопасностьмашин - индикация, маркировка и приведение в действие - Часть 3: Требования по размещению и эксплуатации приводов. 

EN 61496-1 Mašīnu drošība - Elektrojūtīgas aizsargierīces - 1.daļa: Vispārīgās prasības un testēšana Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment Part 1: General requirements and tests Безопасность машин. Электрочувствительные защитные устройства. Часть 1. Общие требования и испытания

EN 61496-1 Mašīnu drošība. Elektrojūtīgas aizsargierīces. 1. daļa: Vispārīgās prasības un testēšana Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment Part 1: General requirements and tests Безопасность машин - электро-сенсорных предохранительных устройств - Часть 1: Общие требования и испытания.

EN 61496-1 Mašīnu drošība. Elektrojūtīgas aizsargierīces. 1. daļa: Vispārīgās prasības un testēšana Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment -- Part 1: General requirements and tests Безопасность машин - электро-сенсорных предохранительных устройств - Часть 1: Общие требования ииспытания.

EN 61800-5-2 Elektropiedziņas sistēmas ar maināmu rotācijas ātrumu. 5-2. daļa: Drošuma prasības. Funkcionālais drošums Adjustable speed electrical power drive systems Part 5-2: Safety requirements – Functional Системы силовых электрических приводов с регулируемой скоростью. Часть 5-2. Требования безопасности. Функциональная безопасность

EN 62061 Mašīnu drošība - Ar drošību saistītu elektrisko, elektronisko un programmējamo elektronisko vadības sistēmu funkcionālais drošums Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems Безопасность машин - функциональнойбезопасности, связанных с безопасностью электрооборудования, электронного и программируемых электронных систем управления

EN 62061 Ar drošību saistītu elektrisko, elektronisko un programmējamo elektronisko vadības sistēmu funkcionālais drošums Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems Безопасность машин - функциональной безопасности, связанных с безопасностью электрооборудования, электронного и программируемых электронных систем управления

Product Certification Center