Direktīva 2001/95/EK (VPDD) par produktu vispārēju drošību

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīva 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību (VPDD)

Direktīva 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību (VPDD) tiek piemērota gadījumos, kad nepastāv konkrēts Eiropas regulējums (īpaši Eiropas Savienības tiesību akti), kas attiecas uz noteiktu produktu kategoriju drošumu. Direktīvas 2001/95/ES piemērošana neierobežo nosacījumus, ko paredz Padomes 1985. gada 25. jūlija) Direktīva 85/374/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz atbildību par produktiem ar trūkumiem.

VPDD nav „jaunās pieejas” ES direktīva, jo šī direktīva neietver pamata prasības attiecībā uz drošību un neparedz produktu marķēšanu ar CE zīmi. Direktīvas 2001/95/ES galvenais uzdevums ir garantēt tirgus apritē laižamo produktu drošību, un tā paredz vispārējas produktu drošības prasības.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/95/EK (2001. gada 3. decembris) par produktu vispārēju drošību

Preču un pakalpojumu drošuma likums

Produkcijas sertifikācijas centrs