Elektromagnētiskās Savietojamības Direktīva 2014/30/EK (2004/108/EK)

Izstrādājumiem, kuri attiecas uz EMS direktīvu 2014/30/EU, atbilstība var tikt novērtēta pēc divām CE sertifikācijas shēmām. Saskaņā ar novērtējuma procedūru - iekšējā ražošanas kontrole (internal production control), ja ražotājs atrodas Eiropas Savienības teritorijā, var veikt produkcijai elektromagnētiskās savietojamības novērtējumu. Ražotājam pienākumsRažotājam ir jāsagatavo tehniskā dokumentācija ( tehniskais fails), kurā obligāti ir jāiekļauj: 

 
- projekta dokumentācija;
- ja produkcijas ražošanā tika daļēji piemēroti harmonizētie standarti vai tika piemēroti tehniski noteikumi, ražotājam ir pienākums aprakstīt pasākumus, kas nedrīkst būt pretrunā ar 2014/30/EK Direktīvu, šajā aprakstā būtu jāiekļauj projekta aprēķins, testu protokoli un veikto pārbaužu rezultāti.
 
Ja ražotājs atrodas Eiropas Savienības teritorijā, viņš izdod ES Atbilstības Deklarāciju, savukārt ja ražotājs atrodas ārpus Eiropas Savienības, Atbilstības Deklarāciju ir tiesīgs izdot ražotāja pilnvarots pārstāvis ES valstīs.
EC Atbilstības Deklarācijai obligāti ir jāsatur sekojošā informācija:
 
- izstrādājuma identifikāciju;
- standartus;
- Dati par personu, kas parakstījusi ES Atbilstības Deklarāciju.
 
Laiks, kurā tiek izpildīts šis darbs parasti aizņem ne vairāk kā divas nedēļas pēc līguma noslēgšanas un laboratorijas parauga saņemšanas.
Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi Ministru kabineta noteikumi Nr. 208 Rīgā 2016. gada 12. aprīlī 
 

 

 ЭМС Директива
Produkcijas sertifikācijas centrs