EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2023/988 (2023. gada 10. maijs) par ražojumu vispārēju drošumu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2023/988 (2023. gada 10. maijs) par ražojumu vispārēju drošumu, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/2012 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2020/1828 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/95/EK un Padomes Direktīvu 87/357/EEK

Produkcijas sertifikācijas centrs