REGULA (EK) Nr. 765/2008, LĒMUMS NR. 768/2008/EK, REGULA (EK) Nr. 764/2008

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS NR. 768/2008/EK (2008.gada 9.jūlijs) par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES (2008.gada 9.jūlijs) ar ko nosaka procedūras, lai dažus valstu tehniskos noteikumus piemērotu citā dalībvalstī likumīgi tirgotiem produktiem, un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 3052/95/EK
ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRAS A modulis Iekšējā ražošanas kontrole
ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRAS A1 modulis Iekšējā ražošanas kontrole un uzraudzīta produkta testēšana
ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRAS A2 modulis Iekšējā ražošanas kontrole un uzraudzītas produkta pārbaudes pēc nejauši izvēlētiem intervāliem
ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRAS B modulis EK tipa pārbaude
ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRAS C modulis Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli
ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRAS C1 modulis Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītu produkta testēšanu
ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRAS C2 modulis Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītām produkta pārbaudēm pēc nejauši izvēlētiem intervāliem
ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRAS D modulis Atbilstība tipam, pamatojoties uz kvalitātes nodrošināšanu ražošanas procesā
ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRAS D1 modulis Kvalitātes nodrošināšana ražošanas procesā
ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRAS E modulis Atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta kvalitātes nodrošināšanu
ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRAS E1 modulis Galīgās produktu pārbaudes un testēšanas kvalitātes nodrošināšana
Produkcijas sertifikācijas centrs