Sūdzības un apelācijas

Sūdzību un apelāciju pieņemšana un izskatīšana tiek īstenota atbilstoši:
-Standarta LVS EN ISO / IEC 17065,
-Likuma "Patērētāju tiesību aizsardzības likums,
-Likuma "Par atbilstības novērtēšanu",
-Uzņēmuma kvalitātes sistēmas prasībām.
 
Visas sūdzības un apelācijas obligātā kārtībā tiek izskatītas un dokumentētas. Divu darbdienu laikā pēc sūdzības vai apelācijas saņemšanas, uzņēmuma vadība lemj par attiecīgās sūdzības vai apelācijas pieņemšanu vai noraidīšanu, un sniedz iesniedzējam motivētu atbildi. Sūdzības vai apelācijas izskatīšanai uzņēmumā tiek izveidota kompetenta komisija, kas izskata, sūdzību vai apelāciju un pieņem lēmumu - vai par koriģējošu pasākumu rīkošanu, uzņēmuma darbības trūkumu novēršanai, vai par sūdzības noraidīšanu. Par visiem komisijas lēmumiem un korektīvo pasākumu rīkošanu, obligātā kārtībā tiek paziņots iesniedzējam.
 
Sūdzību un apelāciju pieņemšanas adreses:
e-pasts: kovalev@icqc.lv
Pasta adrese: SIA „International Center for Quality Certification - ICQC”
Skolas iela 63-19, Jūrmala, LV-2016, Latvija
 
Konsultācijas sniedz kvalitātes sistēmas vadītājs:
Sergejs Kovaļovs
+371 20399443
kovalev@icqc.lv
Produkcijas sertifikācijas centrs