SIA „International Center for Quality Certification – ICQC” kā pilnvarotā (paziņotā) atbilstības novērtēšanas iestāde ir akreditēta valsts līmenī (LVS EN ISO/IEC 17065:2015 Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas sertificē produktus, procesus un pakalpojumus) un paziņota Eiropas līmenī, uzņemas atbildību savas kompetences jomā un piedāvā atbilstības novērtējuma pakalpojumus saskaņā ar direktīvām 2006/42/EK (par mašīnām), 2014/30/ES (par elektromagnētisko saderību) un 2014/34/ES (par iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē), un tai ir tiesības izsniegt sertifikātus.